КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ(ПОСЛУГ), ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ

М.Г. Бурба, М.П. Висоцька

Анотація


 У статті розглянуто поняття «витрати виробництва» та «собівартість
продукції», значення калькулювання собівартості та необхідність її зниження в
сучасних умовах господарювання на прикладі Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

 В статье рассмотрены понятия «издержки производства» и «себестоимост
продукции», значение и необходимость ее снижения в современных условиях функционирования на примере Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

 The article considers the conception of «costs of production» and «production price», the importance of production price and the necessity of its cutting in modern business conditions by way of example of The Ukrainian State Air Traffic Service Enterprise (UkSATSE).


Ключові слова


витрати виробництва; собівартість; калькулювання; зниження собівартості; издержки производства; себестоимость; определения себестоимости; снижение себестоимости; costs of production; production price; production price cutting

Посилання


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати” [Текст]: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 3. – С. 102.

Економіка підприємства [Текст]: Навч. Посіб. /За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

Олейник О.В., Бойко С.В. Аналитико-контрольное значение калькулирования в системе экономической информации хозяйствующего субъекта [Текст]//Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской

интеграции: Монография. – Житомир- Краматорск: ЧП «Рута». – 2005. – 588 с.

Офіційний сайт Украероруху: Електронний ресурс: Режим доступу - http://uksatse.ua

Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія [Текст]: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована