ПРІОРИТЕТНІ СФЕРИ, ЗОНИ ТА ОБ'ЄКТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Т.Г. Юр’єва, В.В. Якименко

Анотація


 Досліджено необхідність залучення іноземного капіталу в економіку України насьогодні, виявлено пріоритетні сфери, зони та об’єкти для іноземних інвестицій. Визначено оптимальні форми залучення іноземних інвестицій в окремі галузі економіки. Проаналізовано сучасний стан та аспекти активізації залучення іноземного капіталу в економіку країни.

 Исследована необходимость привлечения иностранного капитала в экономику Украины, выявлены приоритетные сферы, зоны и объекты для иностранных инвестиций. Определены оптимальные формы привлечения иностранных инвестиций в отдельные отрасли экономики. Проанализировано современное состояние и аспекты активизации привлечения иностранного капитала в экономику страны.

 The necessity of bringing in of foreign capital is investigational for the economy of Ukraine of насьогодні, priority spheres, areas and objects, are educed for foreign investments. The optimal forms of bringing in of foreign investments are certain in separate industries of economy. The modern state and aspects of activation of bringing of foreign capital is analysed in the economy of country.


Ключові слова


інвестиції; капітал; економіка; инвестиции; капитал; экономика; investments; capital; economy

Посилання


Косов В., Проблемы теории и практики управления [Текст] //Проблемы повышения инвестиционной активности в Украинской экономике, К – 2005, - 412 с.

Шараєнко.О., Розробка державної політики. Аналітичні записки [Текст] //Вдосконалення механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. К. – 2008. – 256 с.

Шестакова Я. Економіка. Фінанси. Право. [Текст] //Механізм державного регулювання інвестування в Україні. Наскільки він досконалий?: К-2007 - №9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована