УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.О. Карпенко, О.В. Захарченко

Анотація


 У статті розглянуто сутність та процес організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві. Викладені напрямки удосконалення співробіт- ництва із зарубіжними партнерами, напрямки підвищення ефективності організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.

 В статье расcмотрены сущность и процесс организации внешнеэкономичес- кой деятельности на предприятии. Изложены направления деятельности предприятия в рамках усовершенствования сотрудничества с зарубежными партнерами, направления повышения эффективности организации внешне- экономической деятельности на предприятии.

 The article considers the nature and process of the organization of foreign econo- mic activity in the enterprise. Set out the direction of the company within the improvement of cooperation with foreign partners to enhance the organization of foreign economic activity in the enterprise.


Ключові слова


зовнішньоекономічні зв'язки (ЗЕЗ); зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД); організаційна структура управління ЗЕД; маркетинг; вибір партнерів на світовому ринку; збір інформації про партнерів; SWOT-аналіз; внешнеєкономические связи (ВЭС)

Посилання


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [текст] / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка – Київ : Центр навчальної літератури , 2006. – 792 с.

Кириченко О. А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi: Пiдручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. [текст] – К.: Знання, 2008 – 386 с.

Приліпко С.М., Карпенко І.А. Удосконалення експортних операцій при реалізації продукції [текст] : Наукова конференція / Уманський державний аграрний університет

Сисоєва Т. П. Формування та розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України в умовах глобалізації (на прикладі Київської області) [текст] : Дис... канд. наук: 08.00.05 - 2008.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована