УРАХУВАННЯ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ З СУБ'ЄКТАМИ ПЕРЕВІЗНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М.І. Міщенко

Анотація


 Досліджено склад статей поточних експлуатаційних витрат залізничного транспорту й запропонована методика розрахунку експлуатаційних витрат, що пок-ладені в основу розробки певної економіко-математичної моделі, яка реально відо-бражає функціонування дільниці залізниці протягом прогнозованого періоду.

 Исследован состав статей текущих эксплуатационных расходов железнодо-рожного транспорта и предложена методика расчета эксплуатационных расходов, положенная в основу разработки определенной экономико-математической модели, реально отображающей функционирование участка железной дороги на протяже-нии прогнозируемого периода.

 Explored composition article current working expenses of the rail-freight traffic and is offered methods of the calculation of the working races-moves prescribed in base of the development determined economic and mathematical model, real displaying operating the area of the railway on length of the forecasted period.


Ключові слова


інфраструктура; перевезення; витрати; инфраструктура; перевозки; расходы; infrastructure; transpor-tation; costs

Посилання


Міщенко М.І. Залежність експлуатаційних витрат інфраструктури від основ-

них показників діяльності залізниць. [Текст] Стаття. - Вісник ДНУЗТ.- Вип. 27.- Вид-

во ДНУЗТ, 2009.- 262 с.

Міщенко М.І. Дослідження структури витрат на утримання об’єктів інфра-

структури залізниць. [Текст] Стаття. - Вісник ДНУЗТ.- Вип. 28.- Вид-во ДНУЗТ,

- 302 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована