ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

В.Е. Командровська, О.В. Коваль

Анотація


 В статті досліджено поняття «ефективність підприємства в умовах кризи», «антикризові заходи» та «антикризове управління». Розроблена та реалізована програма заходів щодо подолання кризи на підприємстві, розроблено послідовність дій для розвитку ефективності підприємства в умовах нестабільності та в стані кризи.

 В статье исследовано понятие «эфективность предприятия в условиях кризиса», «антикризисные меры» и «антикризисные управления». Составлена и реализована программа условий для выхода из крисиза на предприятии, составлена последовательность действий для развития эфективности предприятия в условии нестабильности и кризиса.

 The concepts of « company’s efficiency in conditions of crisis», «anti-crisis measures» and «anti-crisis management» were brought in the article. The program of measures about overcoming of enterprise’s crisis was developed and realized, the steps of actions for development of company’s efficiency were operated in circumstances of instability and condition of crisis.


Ключові слова


ефективність; криза; підприємство; эффективность; кризис; предприятие; efficiency; crisis; enterprise

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление [текст] / И. Ансофф : [пер. с англ.]. – М. : Экономика, 2005.

Боумэн К. Основы стратегического менеджмента [текст] / К.Боумэн: [пер. с англ.]. – М. : ЮНИТИ, 2007.

Виханский О. С. Стратегическое управление [текст] / О.С.Вихан-ский. – М. : ГАРДАРИКИ, 2008.

Економіка підприємства [текст] /За ред. проф. С. Ф. Покропивного 2004.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована