РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

М.О. Карпенко, Ю.С. Карпік

Анотація


 У статті розглянуто сутність стратегії в економічній сфері діяльності, етапи вибору стратегії зовнішньоекономічної діяльності. Зроблені висновки стосовно ролі та місця стратегічного планування в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 В статье рассмотрена сущность стратегии в экономической деятельности, этапы выбора стратегии внешнеэкономической деятельности. Сделаны выводы согласно роли и места стратегического планирования в внешнеэкономической деятельности предприятия.

 The article describes the essence of strategy in economic activity, stages of foreign economic activity strategy selection. Conclusions regarding the role and place of strategic planning in foreign economic activity have been made.


Ключові слова


підприємство; стратегія; зовнішньоекономічна діяльність; планування; предприятие; стратегия; внешнеэкономыческая деятельность; планирование; enterprise, strategy; foreign economic activity; planning

Посилання


Данільова Є.І.Взаємозв'язок стратегічного та оперативного управління в системі управління компанією [Текст] // Економіка. Соціологія. Менеджмент. - 2009. - №4. - с.24-27.

КириченкоО.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] /Кириченко О.А.Навчальний посібник.-К.:Знання-Прес, 2002.-384 с.

Ліпєц Ю.А. Впровадження стратегічного менеджменту на підприємствах України як прогресивного напрямку їх розвитку [Текст] // Проблеми науки. - №6. - с.55-58.

Міщенко А.П. Стратегічне управління [Текст] / Міщенко А.П. Навч. посібник-Київ «Центр навчальної літератури» 2004 - 336 с.

Піддубного І.О. Міжнародний менеджмент [Текст] // Навчальний посібник за редакцією проф.. І. О. Піддубного. – 2-е видання, стереотип. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006, 252 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована