ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

І.Ю. Голод

Анотація


 У статті розкрито поняття конкурентної стратегії та особливості формування конкурентних стратегій підприємств на світовому ринку туристичних послуг.

 В статье раскрыто понятие конкурентной стратегии и особенности формирования конкурентных стратегий предприятий на мировом рынке туристических услуг.

 The article explores the concept of competitive strategy and selected features of competitive strategies formation of enterprises in the global tourism market.


Ключові слова


стратегія; конкурентна стратегія; конкурентні переваги; конкурентоспроможність; туристичне підприємство; стратегия; конкурентная стратегия; конкурентные преимущества; конкурентоспособность; туристическое предприятие; strategy; competitive strategy

Посилання


Гаврилюк С.П. Теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможностІ туристичних підприємств [Текст] // Маркетинг і реклама. - 2001. - № 2.- с. 34-37.

Гонтаржевська Л.І. Конкурентні переваги українських туристичних підприємств у міжнародному регіоні та шляхи їх посилення [Текст] // Зб. наук. праць. Вип. 45 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2005. – С. 97–109.

Коваленко Ю.О. Пріоритетні напрями формування конкурентоспроможного ринку туристичних послуг [Текст] // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №18. Економіка і право: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2004. – № 1. - С. 28-35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована