ФАКТОРИ ТА УМОВИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ АВІАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Г.Ю. Кучерук, М.В. Глухенька

Анотація


 Проаналізовано питання покращення ефективності управління авіаційним підприємством та названі умови, які цьому сприяють.

 Проанализированы вопросы улучшения эффективности управления авиационным предприятием и названные условия, которые этому способствуют.

 Analyzed the issue of improving the efficiency of aviation companies and identified the conditions that contribute to this.


Ключові слова


фактори та умови; ефективне управління; авіаційне підприємство; факторы и условия; эффективное управление; авиационное предприятие; factors and conditions; effective management; aviation business

Посилання


Цурік Валерій Віталійович. Управління підприємством в умовах кризи: дис. канд. екон. Наук[текст]: 08.06.01 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган - Барановського. - Донецьк, 2005.

Кендюхов Олександр Володимирович. Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки[текст]: Дис. канд. наук: 08.06.01-2000.

Пономаренко Володимир Степанович. Стратегічне управління підприємством: Дис. д-ра екон. наук[текст]: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. - Х., 2006. - 457 арк. : іл. - Бібліогр.: арк. 386-401.

Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления[текст]:– М.: Прогресс, 2001. – 186 с.

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту[текст]: Підруч. / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с. - (Альма-матер)

Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства[текст]: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 304 с: іл. — Бібліогр.: с. 26-33


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована