ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Е.Д. Дмитренко, О.Г. Безверха

Анотація


 Визначено основні методологічні основи управління витратами та встановлено напрямки оптимізації їх структури, що дозволять ефективніше використовувати економічні ресурси підприємства, знизити собівартість продукції та максимізувати прибуток.

 Определенно основные методологические основы управления расходами и установлены направления оптимизации их структуры, которые позволят эффективнее использовать экономические ресурсы предприятия, снизить себестоимость продукции и максимизувати прибыль.

 Certainly basic methodological government charges bases and directions are set optimizations of their structure, which will allow more effective to use the economic resources of enterprise, cut production cost and to grow an income.


Ключові слова


виробництво; продукція; витрати; производство; продукция; расходы; production; products; charges

Посилання


Варналій З.С. Основи підприємництва: [Текст] Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с.

Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: [Текст] Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с.

Примак Т.О. Економіка підприємства: [Текст] Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Вікар, 2006. – 219 с.

Савчук В.П. Финансовый менеджмент. [Текст] Практическая энциклопедия. – К: ИД «Максимум», 2008. – 884 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована