ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

І.О. Борисюк, А.Г. Ротанова

Анотація


 У статті розглянуто систему показників, що використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності авіакомпанії.

 В статье рассмотрена система показателей, используемых для оценки эффективности хозяйственной деятельности авиакомпании.

 In the article the system of indicators used to evaluate the effectiveness of the airline business.


Ключові слова


ефективність; доходи; витрати; прибуток; оцінка; рентабельність; обсяг перевезень; авіакомпанія; эффективность; доходы; расходы; прибыль; оценка; рентабельность; объем перевозок; авиакомпания; efficiency; revenues; expenses; profits; valuation

Посилання


Апарова О.В. Актуальні проблеми визначення фінансово-економічних показників діяльності підприємств авіатранспорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_29/Aparova.pdf

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page

Економіка підприємства: Навч. посіб. [Текст] / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины: Монография [Текст] / Ю.Ф. Кулаев, В.И. Щелкунов. – 2-е изд., дополн. и перераб. – К.: «Феникс», 2010. – 736 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована