ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБІГУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

Л.В. Марценюк

Анотація


 У статті для визначення впливу всіх складових на обіг вагона використовується факторний аналіз, а саме метод ланцюгових підстановок. Цей спосіб дає змогу визначити вплив окремих факторів на зміну величини результативного показника.

 В статье для определения влияния всех составляющих на оборот вагона используется факторный анализ, а именно метод цепных подстановок. Этот способ дает возможность определить влияние отдельных факторов на изменение величины результативного показателя.

 The article for the impact of all aspects of vehicle circulation using factor analysis, a method of chain of substitutions. This method allows to determine the effect of some factors on the change of size of the effective rate by a gradual change in basic values of each indicator in an amount effective indicator.


Ключові слова


обіг вантажного вагона; простій рухомого складу; факторний аналіз; оборот грузового вагона; простой подвижного состава; факторный анализ; circulation of freight cars; a simple rolling stock; a factor analysis

Посилання


Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. [Текст] / И. В. Белов, Н. П. Терѐшина, В. Г. Галабурда и др. Под ред. Н. П. Терѐшиной, Б. М. Лапидуса. М. Ф. Трихункова. – М.: УМК МПС России, 2001.

Чередниченко М. С. Організаційно-економічний механізм управління парками операторських компаній залізничного транспорту України: автореферат дис…канд. економ. наук : 08. 00. 04. / М. С. Чередниченко. – Д. : ДНУЗТ, 2010.

Основи економіки транспорту: Підручник [Текст] / В. І. Щелкунов, Ю. Ф. Кулаєв, Л. Г. Зайончик та ін. – К.: Кондор, 2011.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована