ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Т.С. Запорожець

Анотація


 В статті автор обґрунтовує основні показники, що обумовлюють формування конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств машинобудування з використанням побудованої моделі.

 В статье автор обосновывает основные показатели, обуславливающие формирование конкурентоспособности хозяйственного потенциала предприятий машиностроения с использованием построенной модели.

 The author substantiates the key indicators that cause the formation of the competitiveness of the economic potential of mechanical engineering, using the constructed model.


Ключові слова


аналітичний інструментарій; модель; господарський потенціал; підприємство; конкурентоспроможність; аналитический инструментарий; модель; хозяйственный потенциал; предприятие; конкурентоспособность; analytical tools; models; economic potential

Посилання


Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки [Текст] // Економіка підприємства. – 2004. - №7(37). – С. 123-130

Мізюк Б.М. Потенціал підприємства: рушійні сили його формування та перетворення [Текст] // Економіка і управління. – 2001. - №3. – С. 31-39

Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия. Научное издание. [Текст] – Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2004. – 216 с.

Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия. [Текст] – М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2002. – 559 с.

Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: Монографія. [Текст] – Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002, - 186 с..

Отенко И.П., Малярец Л.М. Механизм управления потенциалом предприятия. Научное издание. [Текст] – Харьков: Изд-во ХГЭУ, 2003. – 220 с.

Бузько И.Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятия. [Текст]. - Алчевск, 2002. - 216 с.

Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. [Текст] . – Луганск: изд-во Восточноукраинского национального университета. – 2000. – 315 с.

Шевченко Д.К. Проблемы эффективности использования экономического потенциала. [Текст] – Владивосток: Изд. Дальневосточного университета, 1984. – 156 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована