МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

О.Г. Кондрашевська

Анотація


 У статті запропоновано методичний підхід до визначення стратегій фінансового управління підприємств машинобудування.

 В статье предложен методический подход к определению стратегий финансового управления предприятий машиностроения.

 In the article the methodical going is offered near determination of strategies of financial management of enterprises of engineer.


Ключові слова


Стратегія; фінансове управління; ресурси; рівень ресурсного потенціалу; здатність до розвитку; Стратегия; финансовое управление; ресурсы; уровень ресурсного потенциала; способность к развитию; Strategy; financial management; resources

Посилання


Головко В.І., Мінченко А.В., Шаманська В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посібник. [Текст] – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –480 с.

Зарубинский В.М., Зарубинская Н.С., Демьянов Н.И. Финансовое управление предприятием на основе использования открытой информации [Текст] // Актуальні проблеми економіки.– 2002.– №12.– С. 31–41.

Зарубинский В.М., Зарубинская Н.С., Демьянов Н.И., Семеренко И.В. К вопросу об управлении финансовым состоянием предприятия [Текст] // Финансовый менеджмент.– 2004.– №3. – С. 112–120.

Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. [Текст] – М.: Центрэкономики и маркетинга, 1998. – 278 с.

Костромина Д.В. Управление затратами и прибылью предприятия на основе организации центров финансовой ответственности [Текст] // Финансовый менеджмент.– 2004.– №4. – С. 29–35.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована