ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ УГОД НА РИНКУ АВТОВИРОБНИЦТВА

Т.Й. Хома, О.М. Ложачевська

Анотація


 Розкрито сутність лізингових операцій, зокрема міжнародних лізингових угод. Виявлено особливості міжнародних лізингових операцій на ринках автовиробництва. Висвітлено проблеми розвитку міжнародного лізингу в Україні та запропоновано напрями вирішення даних проблем.

 Раскрыта сущность лизинговых операций, в частности международных лизинговых сделок. Выявлены особенности международных лизинговых операций на рынках автопроизводства. Высветлены проблемы развития международного лизинга в Украине и предложены направления решения данных проблем.

The essence of leasing transactions, including international leasing, revealed features of international leasing markets in car production, the problems of international development of leasing in Ukraine and proposed solutions to these problems.


Ключові слова


лізинг; міжнародний лізинг; ринок автовиробництва; державна підтримка; експортний лізинг; лизинг; международный лизинг; рынок автопроизводства; государственная поддержка; экспортный лизинг; leasing; international leasing; car production market

Посилання


Холодний Г. О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств / Г. О. Холодний. [Текст]— Х. : КНЕУ, 2007..

Осовська Г. В. Економічний словник / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський.[Текст] — К. : Кондор, 2007.

Попов А. Н. Пути формирования эффективной финансовой системы лизинга / А. Н. Попов - Финансовый бизнес — 2008. — № 1.

Рязанова Н. Інвестиційний механізм лізингу: зарубіжна практика та реалії України - Ринок цінних паперів: Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2005. – №9.

Державний комітет статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: www.ukrstat.gov.ua.

Про фінансовий лізинг : Закон України від 16 груд. 1997 № 723/97-ВР зі змінами та допов. [остання редакція вiд 16 січ. 2004 р.]. — [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа: www.rada.gov.ua.

Українське об’єднання лізингодавців. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа:www.leasing.org.ua.

Міністерство іноземних справ Республіки Білорусь. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до документа:www.mfa.gov.by.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована