ФОРМАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІНЙИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

В.І. Щелкунов, О.М. Вовк

Анотація


 В статті розглянуто поняття «інвестиційні ресурси» та визначено інструментарій підвищення ефективності управління ними. Формалізовано методи забезпечення якості інвестиційних ресурсів.

 В статье рассмотрено понятие «инвестиционные ресурсы» и определенно инструментарий повышения эффективности управления ими. Формализированы методы обеспечения качества инвестиционных ресурсов.

 In the article a concept «investment resources» and certainly tool of increase of management efficiency is considered by them. The methods of providing of quality of investment resources are formalized.


Ключові слова


інвестиційні ресурси; управління; ефективність; инвестиционные ресурсы; управления; эффективность; investment resources; managements; efficiency

Посилання


Гитман Л., Джонк М. Основи інвестування: [Текст] Пер. з англ. – М.: Справа, 1997. - 457 с.

Шарп У.Ф., Г.Дж. Александер, Д.В. Бейли. Инвестиции. [Текст] – М.: Инфра-М, 2003. –1028 с

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента [Текст] — К.: Ника-Центр: Эльга-Н, 2001. — Т. 2: — 2001. — 511 с.

Пересада А.А., Управління інвестиційним процесом. [Текст] – К.: Либра, 2002.– 472 с.

Туріянська М.М. Інвестиційні джерела [Текст] — Д.: Юго-Восток, 2004. — 317 с

Сич Є.М., Ільчук В.П. Інвестиційна діяльність [Текст] – К.: Аспект-Поліграф, 2003. – 352 с.

Майорова Т. В.. Інвестиційна діяльність [Текст] / Т.В.Майорова; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К.: Центр учб. л-ри, 2009. — 470 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована