МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВПЛИВУ НЕЧІТКИХ ЯВИЩ НА УРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Н.І. Токарєва

Анотація


В статті розглянуто підходи до моделювання нечітких факторів зовнішнього впливу на врожайність сільськогосподарських культур. Побудовано функцію належності змін некерованих факторів врожайності. Наведено модель планування виробництва сільськогосподарських культур за наявності нечітких показників.

 В статье рассмотрено подходы моделирования нечетких факторов внешнего влияния на урожайность сельскохозяйственных культур. Построено функцию принадлежности изменений неконтролируемых факторов урожайности. Приведена модель планирования производства сельскохозяйственных культур при наличии нечетких показателей.

 In article it is considered approaches of modeling fuzzy factors of external influence on productivity agricultural crops. It is constructed function of anaccessory changes of fuzzy factors of productivity. The model of planning manufactur eagricultural cropsinthepresence of indistinctindicator sisresulted.


Ключові слова


врожайність; нечітке моделювання; функція належності; урожайность; нечеткоемоделирование; функцияпринадлежности; productivity; fuzzy modeling; membership function

Посилання


Токарева Н.І., Волкова В.В. «Проблеми моделювання процесів землекористування у сільському господарстві». [Текст] Матеріали конференції «Дні науки», Прага, 2008

Каюмов М.К. Программирование продуктивности полевых культур. [Текст] Справочних. – 2-у изд.,- М.:Росагропромиздат, 1999

Кофман. А. Введение в теорию нечетких множеств: Пер. с франц. [Текст] – М.: радио связь, 2002

Экономико-математическое моделирование процессов воспроизведения в сельском хозяйстве. [Текст] - Д., 2003

Формування ефективної системи планування та прогнозування розвитку аграрних підприємств в умовах ринку. [Текст] — Миколаїв, 2004

Ткач О.В. Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості грунтів. [Текст] - К., 2007


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована