РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ МАКРОПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

I.О. Темник

Анотація


 У статті порушено проблему реалізації в Україні масштабних макропроектів міжнародного туризму як організаційного середовища для розвитку соціокультурних комунікацій на міжнародному рівні.

 В статье рассмотрена проблема реализации в Украине масштабных макропроектов международного туризма как организационной среды для развития социокультурных коммуникаций на международном уровне.

In the article considered the problem of realization in Ukraine macro-scale international tourism as an institutional environment for socio-cultural communications at the international level.


Ключові слова


міжнародний туризм; соціокультурні комунікації; макропроект міжнародного туризму; культура; международный туризм; социокультурные коммуникации; макропроект международного туризма; культура; international tourism; socio-cultural communication

Посилання


ЄВРО-2012 у відгуках ЗМІ. Інформаційно-аналітичний бюлетень: Додаток до журналу “Україна: події, факти, коментарі”. [Текст] – К.: Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – № 10(37). – 55 с.

Азаров хочет активнее рекламировать туристический потенциал / «Лига. Новости. Интернет-издание», 14.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.liga.net/news/N1110936.html.

Харрис Г., Кац Р. Становление международного туризма в XXI веке. [Текст] - М.: Финансы и статистика, 2000. – 218 c.

Соляник С.Ф. Соціокультурні комунікації в туризмі [Текст] / Філософія туризму / В.С. Пазенок, В.К. Федорченко. – К.: Кондор, 2004. – 268 с.

Воскресенский В.Ю. Международный туризм. [Текст] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.

Міжнародний туризм у системі імперативів сталого розвитку: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Л.М. Побоченко; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. – К., 2008. – 18 с.

Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія і практика. [Текст] – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.

Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: моногр. [Текст] / В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

Бергер П. Социальное конструирование реальності [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М., 1995. – С. 36–89.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована