ВЕРТІКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н.С. Скопенко

Анотація


 Розглянуто сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку АПК та харчової промисловості України. Доведено, що основним напрямком подолання негативних тенденцій в агропромисловому секторі є розвиток інтеграційних зв’язків та побудова на їх основі інтегрованих об’єднань. Визначено ключові фактори підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості.

 Рассмотрено современное состояние, тенденции и перспективы развития АПК и пищевой промышленности Украины. Доказано, что основным направлением преодоления негативных тенденций в агропромышленном секторе является развитие интеграционных связей и построение на их основе интегрированных объединений. Определены ключевые факторы повышения эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности.

 Current state, trends and perspectives of development of the agroindustrial complex and food industry of Ukraine have been reviewed. It has been ascertained that the main way of overcoming negative trends in the agroindustrial sector is development of integration links and creations on their basis of integrated units. The author has determined the key factors for increasing food industry effectiveness.


Ключові слова


Агропромисловий сектор; харчова промисловість; інтеграція; інтегровані об'єднання; Агропромышленный сектор; пищевая промышленность; интеграция; интегрированные объединения; agroindustrial sector; food industry; integration; integrated units

Посилання


Амбросов В.Я. Механізми ефективного функціонування агроформувань / В.Я. Амбросов, Т.Г. Мареніч // Економіка України. − 2006. − № 6. − С. 60-66.

Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки /В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. − 2009. − № 2 (172). − С. 3-9.

Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України. − 2007. − № 6. − С. 69-76.

Глобальна продовольча безпека: монографія / О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2009. – 486 с.

Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Малік М.Й. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК [Текст] / М.Й. Малік, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – C. 3-8.

Месель-Веселяк В.Я. Концептуальні напрями стратегії розвитку агропромислового комплексу та сільських територій України на період до 2020 року / В.Я. Месель-Веселяк. – К .: ІАЕ УААН, 2008. 46 с.

Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 8-14.;

Офіційний сайт ВАТ «Миронівський хлібопродукт» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.mhp.com.ua

Офіційний сайт «Кернел Груп» [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www-us.kernel.ua/rus/about/about.html

Офіційний сайт Кондитерська корпорація «Roshen» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.roshen.ua

Офіційний сайт «Холдінг «ТіС» [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.holding-tic.com.ua/ukr/about.html

Руснак П.П. О некоторых экономических аспектах развития агропромышленного производства / П.П. Руснак // Социально-экономическая модель постреформированного развития агропромышленного производства в Украине. – К.: ИАЭ УААН, 2000. – С. 139-143.

Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование [Текст] / Ответ. ред. А.В. Петриков. – М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень, 2010. – 497 с.

Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 4-18.

Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, В.Л. Валентинов; Ін-т аграр. економіки. – К., 2002. – 294 с.: рис., табл. – Бібліогр.: с. 280-292. – укp.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована