ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ

О.П. Овсак, Ю.В. Зінченко

Анотація


 Досліджено характерні риси господарських ризиків. Визначено інструментарій вимірювання господарських ризиків та оцінки ефективності управління ризиками на підприємстві.

 Исследованы характерные черты хозяйственных рисков. Определен инструментарий измерения хозяйственных рисков и оценки эффективности управления рисками на предприятии.

 Investigated are characters of economic risks. Identified are instruments of economic risks measuring and risk management evaluation on the enterprise.


Ключові слова


господарські ризики; вимір ступню ризику; управління ризиками; ефективність; хозяйственные риски; измерение степени риска; управление рисками; эффективность; economic risks; risks degree measuring; risk management; efficiency

Посилання


Економічна енциклопедія: том 3 / Ред. кол.: С.В. Мочерний та інші. [Текст]

– К.: Видавничий центр «Академія», 2000.- 688с.

Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління

економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. [Текст] — К.:

КНЕУ, 2000. — 292 с.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,

портфель инвестиций: Монография. [Текст] — М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и

Ко», 2003. — 544 с.

Клименко С. М., Дуброва О. С.Обґрунтування господарських рішень та

оцінка ризиків: Навч. посібник. [Текст] — К.: КНЕУ, 2005. — 252 с.

Гоберман В. А., Гоберман Л. А. Основы производственного менеджмента:

моделирование операций и управленческих решений: Учеб. пособие. [Текст] — М.:

Юристъ, 2002. — 336 с.

Лабскер Л. Г. Яновская Е. В. Общая методика конструирования критериев

оптимальности решений в условиях риска и неопределенности [Текст] // Фин.

менеджмент, 2002. — № 5. — С. 58—74.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована