УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Т.В. Матюк, О.О. Дяченко

Анотація


 Дана стаття присвячена питанням управління організаційними змінами на підприємствах з урахуванням людського фактора.

 Данная статья посвящена вопросам управления организационными изменениями на предприятиях с учетом человеческого фактора.

 This article is devoted to management of organizational changes in the business, taking into account the human factor.


Ключові слова


підприємство; організаційні зміни; працівники; предприятие; организационные изменения; персонал; enterprise; organizational changes; employees

Посилання


Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту, третє видання [Текст]: Підручник. - К.: "Кондор", 2006. - 664 с.

Хміль Ф. І. Основи менеджменту [Текст]: Підручник. — К.: Академвидав, 2005. — 608 с.

Грейнер Л. Эволюция и революция в процессе роста организаций [Текст]/ Грейнер Л. Е. // Вести-2002- №4. с. 76-94.

Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент [Текст]: Підручник - К.: Академвидав, 2007. - 472с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована