МІСЦЕ БАНКІВ, ЯК ІНВЕСТОРІВ, В СТРУКТУРІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О.О. Кущ

Анотація


 В даній статті проведено аналіз моделей ринку цінних паперів, що склались в різних країнах. Розглянуто особливості формування моделі українського ринку цінних паперів. Зроблені висновки щодо можливостей вдосконалення існуючої української моделі з урахуванням світового досвіду.

 В данной статье проведен анализ моделей рынка ценных бумаг, которые сложились в различных странах. Рассмотрены особенности формирования модели украинского рынка ценных бумаг. Сделаны выводы о возможностях совершенствования существующей украинской модели с учетом мирового опыта.

 In this article analysis of models of securities market, which exist in various countries. Features of the Ukrainian model securities market are considered. Opportunities of perfection of existing Ukrainian model are considered in view of world experience.


Ключові слова


німецька модель ринку цінних паперів; американська модель ринку цінних паперів; регулювання ринку цінних паперів; банки; інвестиційні банки; немецкая модель рынка ценных бумаг; американская модель рынка ценных бумаг; регулирование рынка ценных бумаг

Посилання


Габбард, Р. Глен Гроші, фінансова система та економіка. — К.: КНЕУ, 2004. — 889 с. - Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000273/inx24.php#_ftn4

Гуцал І.С. «Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків» - Режим доступу: http://readbookz.com/articles/article-45

Електронне видання «Газета.ru», розділ «Фінанси» - Режим доступу: http://www.gazeta.ru/financial/2010/08/31/3413370.shtml

Жарій Я.В., Ющишен П.М. Особливості діяльності банківської системи на фондовому ринку України. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_44/26.htm

Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

Конспект лекцій «Стеченко. Державне регулювання економіки (2006)». - Режим доступу: http://readbookz.com/book/155/4439.html

Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок / Я.М. Миркин - М.: Перспектива, 1995. - С. 132.

Навроцька Н.А. Формування моделі українського ринку цінних паперів / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_31/Zmist/11PDF.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована