ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

В.Ю. Костюк

Анотація


 У статті розглядається значення, діяльність та роль міжнародних організацій у цивільній авіації. Подана характеристика найвідоміших організацій та проведений порівняльний аналіз між ними.

 В статье рассматривается значение, деятельность и роль международных организаций в гражданской авиации. Дана характеристика наиболее известных организаций и проведен сравнительный анализ между ними.

 The article describes the importance, activity and role of the international organizations in civil aviation. This article has characteristics of the best-known organizations and comparative analysis between them.


Ключові слова


цивільна авіація; міжнародна організація; ІКАО; АФКАК; ЛАКАК; Євроконтроль; аеронавігація; повітряні лінії; гражданская авиация; международная организация; ИКАО; АФКАК; ЛАКАК; Евроконтроль; аэронавигация; воздушные линии; civil aviation

Посилання


Іванов Ю.А. Міжнародне право: Посібник для підготовки до іспитів, [Текст] Київ, 2004; 198с.

Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник, Москва: [Текст] БЕК, 1997.- 453с.

Международное право [Текст] /под. ред. Г.И. Тункина, Москва, 1994.- 221с.

Международное право [Текст] /отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов, Москва, 2000.-312с.

Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник, [Текст] Київ, 2000.-275с.

Герасимов Р.О. Природа і статус регламентів Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО у міжнародному праві [Текст] // Науковий вісник Чернівецького уні-верситету: Збірник наукових праць. Серія: правознавство. Випуск 348 (2006) – Чернівці: Рута. - 2006. Ї С. 59-64.

Виктор Беляев «Гражданская авиация на рубеже столетий: магистральные самолѐты» – журнал «Авиация и время»; 2000 р.-121-122 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована