МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

І.В. Чібісова, Є.М. Івашина

Анотація


 Розглядаються питання, пов’язані з основними елементами механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 Рассматриваются вопросы, связанные с основными элементами механизма обеспечения финансовой безопасности предприятия.

 The questions regarding main elements of the mechanism of providing the enterprise’s financial security are considered.


Ключові слова


механізм; безпека; механизм; безопасность; mechanism; safety

Посилання


Арєф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 170 с.

Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування. – К. : Фенікс, 2008. – 338 с.

Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2009. – 784 с.

Вісник економіки транспорту і промисловості № 29, 2010

Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. – К.: НАУ, 2009.–17с.

Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления // Наук. Праці ДНТУ. Вип. 103-4 –Донецьк, ДонНТУ, 2007.-218с.

Загорельська Т. Ю. Науково-методичні основи метрології фінансової безпеки підприємства / Т.Ю. Загорельська // Економічний простір. – 2008. – № 20 (1). – С. 145 – 153.

Папехин Р. С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятий / Р. С. Папехин // Автореф. дисс. канд. экон. наук: Волгоградский государственный университет. – В.:ВГУ, 2007.-16 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована