МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ

Ж.В. Кудрицька, О.В. Апарова

Анотація


 В статті розглянуто деякі проблеми організації обліку та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами підприємств зі значним обсягом документообігу. Запропоновано методологічні підходи до вирішення реальних проблем в аналітичній та практичній роботі бухгалтера в сучасних умовах господарювання.

 В статье рассмотрены некоторые проблемы организации учета и внутреннего контроля расчетов с дебиторами предприятий со значительным объемом документооборота. Предложено методологические подходы к решению реальных проблем в аналитической и практической работе бухгалтера в современных условиях хозяйствования.

 The article reviews some problems of accounting management and internal settlement of accounts with enterprises’ receivables that have a considerable documents circulation. The methodological approaches were brought forward to solve the actual problems in the analytical and practical accouters’ work in the up-to-date conditions of management.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; розрахунки з дебіторами; організація обліку; внутрішній контроль; документообіг; дебиторская задолженность; расчеты с дебиторами; организация учета; внутренний контроль; документооборот; accounts receivable

Посилання


Боліцька, В.В. Борги підприємств України: проблеми не розв’язуються [Текст] // Актуальні проблеми економіки. – 2008. − № 2. – С. 48-60.

Городянська, Л. Особливості організації обліку дебіторської заборгованості на підприємстві [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. − 2007. − № 6. – С. 9-17.

Даньків Й., Остап’юк М. Історія становлення обліково-правової культури України [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 6. – С. 34.

Сінельник М. М. Управління дебіторською заборгованістю та задачі її обліку на підприємствах торгівлі [Текст] // Матеріали VI регіональної студентської науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: сучасний стан і проблеми розвитку». - 1 том. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С. 196-205.

Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. - № 6. – С. 6. 6. Момот Т.В., Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / Т.В. Момот, Г.М. Бреславська // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». - 2008. - №85.- С. 201-211.

Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари і послуги [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 3. – С. 31. 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 р. за № 725/4018. [Текст].

Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування і розвиток. підприємства [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 6. – С. 14.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована