ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Ж.Д. Анпілогова

Анотація


В статті визначені теоретичні основи поняття трудових ресурсів та запропоновані напрями підвищення ефективності їх використання.

В статье определены теоретические основы понятия трудовых ресурсов и предложены направления повышения эффективности их использования.

In this article the theoretical basis of the concept of human resources and suggested ways to improve their effectiveness.


Ключові слова


трудові ресурси; ефективність; трудовые ресурсы; эффективность; labour resources; efficiency

Посилання


Богиня Д.П. Основи економіки праці: Навчальний посібник/ Д.П.Богиня, О.А. Грішнова.- К.: Знання-Прес, 2002.- 313с.

Воронин А. Эффективность производства и распределение экономии общественного труда между субъектами рынка / А. Воронин, А. Пастух // Экономика Украины. - 2009. - №3. - С. 27 - 37.

Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів / О.І. Замора // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - С. 85-91.

Качан Є.П. Управління трудовими ресурсами / Є.П. Качан: навч. посібник. - К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. - 358с.

Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управлння трудовими ресурсами. Навчальний посбник. Кив: Кондор, 2003, 224 с.

Романишин В.О. Рынок труда Украины: современное положение и пути реформирования / В.О.Романишин // Актуальные проблемы экономики. - 2004. - №6. - С.214-219.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована