ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Д.В. Яковлєв, О.П. Овсак

Анотація


 Розглянуто проблеми стимулювання розвитку лізингових відносин в Україні. Основну увагу зосереджено на виявленні загальних проблем розвитку лізингу та запропоновано можливі шляхи вирішення висвітлених проблемних питань.

 Рассмотрены проблемы стимулирования лизинговых отношений в Украине. Основное внимание сосредоточено на выявлении общих проблем развития лизинга и предложены возможные пути решения освещенных проблемных вопросов.

 Considered are problems of leasing development stimulation in Ukraine. The main attention is focused on identifying сommon problems and proposed leasing possible solutions to highlighted problems.


Ключові слова


лізинг; лізингоотримувач; інвестиції; Державний лізинговий фонд; лизинг; лизингополучатель; инвестиции; Государственный лизинговый фонд; lease; leasing; investment; the State Lease Fund

Посилання


Податковий Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI [Тест], остання редакція від 01.01.2011 на пiдставi 2856-17, чинний.

Ляшенко В. Банки й розвиток лізингової діяльності в Україні // Закон і бізнес [Тест]. - 2005. - 9 верес. - С. 9.

Пасіка Л. Лізінг як можливість виходу із замкненого кола тотальної відсутності коштів // Україна bisiness [Тест]. - 2006. - 6 берез. - С. 7.

Прилуцкий Л. Н. Финансовый лізинг [Тест]. К.: Изд-во Ось. - 2007 г. - 89с.

[Електроний ресурс] – Режим доступу до документу: www.leasing.org.ua – офіційний сайт «Українського Об’єднання Лізингодавців».

Овсак О.П., Шуляр Н.М. Функции лизинга и их реализация в условиях законодательства Украины // Проблеми підвищення ефективності інфра-структури: Зб. наук. пр. – К.: НАУ [Тест], 2009. – Вип.21. – С.283-287.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована