СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

М.О. Змієнко

Анотація


 У даній роботі систематизовано теоретичні положення сутності організації та функціонування недержавних пенсійних фондів. Визначено переваги та недоліки даних фондів як іституційних інвесторів на ринку інвестування України.

 В данной работе систематизированы теоретические положения сущности организации и функционирования негосударственных пенсионных фондов. Определены преимущества и недостатки данных фондов как институциональных инвесторов на рынке инвестирования Украины.

 In this paper the theoretical nature of the organization and functioning of private pension funds are systematized. Advantages and disadvantages of these funds as institutional investors in the investment market in Ukraine are determined.


Ключові слова


інвестиції; недержавні пенсійні фонди; фінансові інструменти; інвестиційні активи; инвестиции; негосударственные пенсионные фонды; финансовые инструменты; инвестиционные активы; investment; private pension funds; financial instruments; investment assets

Посилання


Бабірад М.М. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні [Текст] / Бабірад М.М. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Випуск 19.3. – с. 157-163.

Бахмач А. Недержавні пенсійні фонди: статистика, перспективи [Текст] / А. Бахмач // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. - №9. – с. 14-15.

Бахмач А. Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні [Текст] / А. Бахмач // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. - №3. – с. 12-13.

Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегія розвитку: монографія [Текст] / [Лібанова Е.М., Новіков В.М., Макарова О.В. та ін.]. – К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України, 2006. – 178 с.

Сальникова Т. Недержавна пенсія: головне – надійність [Текст] / Т. Сальникова // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. – № 6. – с. 20-21.

Сальников Т. Пенсійне забезпечення: світовий досвід [Текст] / Т. Сальникова // Вісник пенсійного фонду України. – 2008. – № 7. – с. 2-26.

Гладчук О.М. Недержавні пенсійні фонди на фінансовому ринку [Текст] / О.М. Гладчук // Вісник ДонДУУ. – 2008. - № 1(43). – с. 105-108.

Marossy A., Yermo J. Pension fund governance [Електронний ресурс] : Organisation for Economic Co-operation and Development / Режим доступу: www.oecd.org/dataoecd/18/29/41013956.pdf

Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: теоретичні та практичні аспекти [Текст] / Ю.В. Вітка // Наукові записки НаУКМА. – 2005. – Т. 38: Юридичні науки. – c. 18-23.

Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15

Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/analituaib/analit_npf.html

Кузнєцова А.Я. Місце і роль недержавних пенсійних фондів на фондовому ринку України [Текст] / А.Я. Кузнєцова // Вісник української академії банківської справи. – 2009. – № 2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована