ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Ю.М. Чичкан-Хліповка

Анотація


 В статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму взаємодії підприємств. Визначено структуру цього механізму для забезпечення процесів технічного обслуговування сучасних повітряних суден.

Ключові слова


підприємство; повітряне судно; технічне обслуговування

Посилання


Козаченко Г. В. Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством / Г. В. Козаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. — Луганськ, 2003. — N11. — С. 107—111.

Кульман А. Экономические механизмы / Кульман А.; пер. с франц. — М.: Прогресс, 1993. — 192 с.

Микрюков В.Ю. Теория взаимодействия экономических субъектов / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд. — М.: Вузовская книга, 2004. — 96 с.

Пруткин Э. А. Межотраслевые хозяйственные объединения — стратегия диверсификации развития предприятий / Э. А. Пруткин. — Донецк «ООО Юго-Восток, ЛТД», 2004 — 445 с.

Путятін Ю.О. Фінансові механізми стратегічного розвитку та управління розвитком підприємства. Монографія / Ю. О. Путятін, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. — Х.: Основа, 1999. — 488 с.

Тридід О. М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства: Монографія / О. М. Тридід. — Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. — 364 с.

Чмутова И. Н. Сущность и структура организационно-экономического механизма управления формированием и использованием капитала предприятия / И.

Н. Чмутова // Економіка: проблеми теорії та практики. — Дніпропетровськ, 2003. — Вип.181, т.1. — С. 212 — 223.

Шемаєва Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємств із зовнішнім середовищем. Наукове видання. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. — 280 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована