АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Л.А. Зверук

Анотація


 Сучасний стан банківського сектору економіки України характеризується значними коливаннями в змінних умовах фінансових ринків. Самебанківський сектор економіки забезпечує безперебійне функціонування всієї фінансової системи, тому кожна країна зацікавлена, щоб діяльність банків була регульованою, ефективною і надійною, забезпечувала безпеку і зростання економіки, протистояла кризам і захищала вклади клієнтів. Закономірності та протиріччя функціонування банківського сектору економіки визначають специфічні особливості термінів «фінансова стійкість» і «фінансова стабільність» банківського сектору, а врахування їх відмінностей дають можливість вибору диференційованих підходів до реалізації заходів антикризового управління в банківському секторі економіки.

Ключові слова


антикризове управління; банківський сектор; фінансова стійкість; фінансова стабільність; внутрішнє середовище; зовнішнє середовище; заходи реалізації; ресурси; рівновага

Посилання


Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. і доп. [Текст] / В.О. Василенко – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 507 с.

Градов А.П. Экономическая стратегія фирмы [Текст] / А.П. Градов. – М.: «Специальнаялитература», 1999. – 589 с.

Уткин Э.А. Антикризисное управления [Текст] / Э.А. Уткин. – М.: Изд-во ЭКМОС, 1997. – С.400.

Keller R. Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierungundgerichtliche Sanierung. – Berlin: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 1999. – 271 p.

Барановський О. І. Стійкість банківської системи [Текст] / О.І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – №9. – С 75-81.

Михайлюк Р. В. Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних [Текст] банків: автореф. дис. ... канд, екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Р. В. Михайлюк. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Шелудько Н. До визначення фінансової стійкості комерційного банку [Текст] / Н. Шелудько // Вісник Національного банку України. – 2000. – №3. – С. 40-43.

Коваленко В.В. Критеріальні ознаки фінансової стабільності банківської системи / В.В Коваленко // Міжнародна банківська конкуренція: зб. тез доповідей III Міжнародної наук, конф., 15-16 травня 2008 р. – Суми: Національний аграрний університет, 2008. – С. 51-53.

Обґрунтування методичних підходів до оцінки стійкості фінансової системи: інформаційно-аналітичні матеріали [Текст] / [Науменкова С. В., Лисенко Р.С, Попов Д.С. та інші ]. – К.: Національний банк України. Центр наукових досліджень. – 2006. – Вип. 6. – 162 с.

Ларионова И. В. Реорганизация коммерческих банков [Текст] / Ларионова И. В. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

Постанова правління Національного банку України «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» № 319 від 11.10.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована