МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ СКЛАДОВИХ ТРАНСПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА

Є.М. Сич, В.М. Кислий

Анотація


 Представлено обґрунтування засад тарифоутворення на швидкісні перевезення у розрізі видової структури галузі. За допомогою побудованої моделі визначальних пропорцій формування транспортного продукту, встановлено оптимальні динамічні співвідношення кінцевої ціни послуги та її собівартості.

Ключові слова


вантажообіг; транспортна послуга; швидкість доставлення; тариф; собівартість

Посилання


Сич Є. М., Кислий В. М. Закони економіки транспорту: монографія. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 160 с.

Поттгофф Г. Учение о транспортных потоках / Пер. с нем. – М.: Транспорт, 1975. – 344 с.

Jaworski R.: Betriebstechnische Aspekte des Schienenschnellverkehrs. Verkehrsann. 15 (1968) H. 3, S. 262…306.

Kaplick, K. Gewichtsaufteilung und Transportarbeit moderner Verkehrsflugzeuge. Techn. 13 (1958) H. 10, S. 673…680.

Koroljowa, K.P.: Erfahrungen mit dem beschleunigten Durchlauf der Zuge. Leipzig, Fachbuchverlag 1952.

Еловой И.А. Оценка продукции транспорта в новых экономических условиях // Проблемы и перспективы развития транспортных систем и строительного ком-плекса: Тез. докл. Международ. науч.-практ. конф. Ч. І. / Под общ. ред. В.И. Сень-ко. – Гомель: БелГУТ, 2003. – С. 191 - 192.

Заставний Ф. Д. Економічна і соціальна географія України. – К.: Форум, 2000. – 239 с.

Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. – 3-е изд., испр. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1988. – 496 с.Белов И.В., Персианов В.А.

Экономическая теория транспорта в СССР: исторический опит, современные проблемы и решения, взгляд в будущее. – М.: Транспорт, 1993. – 415 с.

Аксѐнов И.Я. Единая транспортная система. – М.: Транспорт, 1980. – 213 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована