ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АВІАВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ

М.В. Новикова

Анотація


 У статті досліджена трансформаційна структура цільової функції ефективності державної регіональної політики в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку територіально-авіавиробничого комплексу (ІІРТАВК), запропонований підхід задля одержання прийнятних варіантів стратегічних рішень при розробці оптимальних заходів регіональної політики в контексті ІІРТАВК.

Ключові слова


регіональна політика; територіальні авіавиробничі комплекси; інноваційно-інвестиційний розвиток територіальних авіавиробничих комплексів

Посилання


Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28 – 32.

Геєць В.М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток / В.М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 9 – 36.

Данилишин Б.М. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія, практика / Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащневський М.І.; за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 315 с.

Коваленко М.А. Методичні основи довгострокового програмування розвитку територіально-галузевих виробничих комплексів / М.А. Коваленко, Б.В. Сіленков // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 1. – Т.1. – С. 149 – 154.

Микитенко В.В. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: Монографія [Текст] / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – У2т. – Т.1. – К. : РВПС України НАН України, ―Нічлава‖, 2008. – С.336.

Новикова М.В. Детермінанти регіональної авіапромислової політики України [Текст] / М.В.Новикова // Проблеми системного підходу в економіці Зб. наук. пр.– К.: НАУ, 2012. – Вип.41. – С.211-218.

Кулаев Ю.Ф. Экономическая оценка технических решений и инвестиционных проектов на воздушном транспорте: Монографія / Ю.Ф. Кулаев. – К.: КМУГА, 1994.- С.158.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 541 с.

Innovation Policy and the Economy, Volume 5, National Bureau of Economic Research, Adam B. Jaffe, Josh Lerner, and Scott Stern: The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. – 2005. – 272 p.

Экономико-математическая модель и алгоритм синтеза приближенного по Парето решения экстремальной задачи комплексирования авионики нового поколения на стадии замысла [Текст] / Новикова М.В., Воробьев В.М., Белых Т.В., Захарченко В.А., Курганський А.Ю., Козуб В.В.// Вісник центрального наукового центру транспортної академії України: Зб. наук. пр. – К.: ТАУ, 2011. – Вип.14. – С36-44.

Lozhachevska O.M., Matveev V.V., Novykova M.V.Current trends and main directions for development in the aviation industry world integration groups // Of the fourth world congress ―Aviation in the XXI-st century. – Kyiv – 2010. - page 61.9-61.12.

Новикова М.В. Організаційно-економічне забезпечення формування ефективних умов функціонування інституту власності для підприємств авіаційного комплексу в умовах глобальних змін [Текст] / монографія за заг. ред. Г.М.Юна // Проблеми та перспективи організації авіаційних перевезень, застосування авіації в галузях економіки та розвитку транспортних систем – К.: НАУ, 2011. – 184. (С.14-30).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована