ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВ

М.Ю. Мілявський

Анотація


 У статті розглянуто систему інформаційного забезпечення діяльності внутрішнього аудиту корпорації на основи систематизації процесу документообігу, а саме  визначено види аудиторських робочих документів за різними ознаками, обґрунтовано структуру аудиторського звіту, відзначено принципи використання інфор-маційного забезпечення в аудиторській діяльності.

Ключові слова


аудит корпоративний сектор; інформація

Посилання


Астапова Г.В. Корпоративное управление и корпоративные финансы в условиях трансформационной экономики: [монографія] / Г.В. Астапова – Донецк, ИЭП НАН Украины, 2004. – 191с.

Богачев С.В. Фондовые методы развития промышленных корпораций: вопросы теории и практики: [монографія] / С.В. Богачев / НАН Украины Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. - 294 с.

Босак А.О. Проблеми розвитку корпорацій в Україні та інформаційне забезпечення їх розв’язання / А.О.Босак, Л.І.Чернобай // Вісник Національного Університе-ту “Львівська політехніка” № 527 "Менеджмент та підприємництво в Україні: ета-пи становлення і проблеми розвитку". Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2005. - С.98-103.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована