ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ

Д.О. Короткова, О.О. Сунцова

Анотація


 У статті надано характеристику зовнішньоекономічної сфери господарства України. З метою вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України визначено організаційні передумови її активізації, обґрунтовано пріоритетні напрямки та перспективи міжнародної економічної співпраці.

Ключові слова


глобалізація; економічні функції держави; зовнішньоекономічна діяльність; міжнародна економічна співпраця; конкурентоспроможність національного господарства

Посилання


Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков ; худ.-оформл. Л. П. Вировець. – Харків : Фоліо, 2009. – 298.

Геєць В. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Валерій Геєць ; НАНУ, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – 863 с.

Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / М. З. Згуровський [та ін.]; ред. А. С. Філіпенко. – К. : Академія, 2010. – 323.

Економіка України в умовах глобалізації : монографія / М-во освіти і науки України, Чернівецький торговельно-економічний ін-т КНТЕУ ; ред. і укл.: І. М. Школа, О. В. Бабінська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. – 528 с.

Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави : монографія / Ярослав Жаліло ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2009. – 334.

Офіційний сайт Інституту світової економіки і міжнародних відносин [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imemo.ru/

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org/external/index.htm/

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/

Офіційний сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www3.weforum.org/

Офіційний сайт Управління статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.uа/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована