ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

О.В. Ареф’єва, Т.С. Запорожець

Анотація


 У статті запропоновано підхід до формування конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств, який ґрунтується на виборі альтернатив та враховує конкурентоспроможність ресурсів і можливостей.

Ключові слова


господарський потенціал; конкурентоспроможність; підхід до формування; альтернативи; контроль

Посилання


Аникеев С.Н. Методика розработки плана маркетинга. [Текст] – М.: Формула, ―Информ-Студио‖, 2006. — 128 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. [Текст]- М.: Питер, 1999. — 416 с.

Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы. — СПб.: Спецлитература, 1999. — 589с.

Гриньов А.В.,. Шульженко В.В Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/

Економіка підприємства в умовах ринкових перетворень: [монографія] / за ред. проф. О. Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2010. – 389 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра фінансів і банківської справи. — Д.: Вид-во ДАУБП, 2001. — 224 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. Посібник [Текст] / Н.С. Краснокутська. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Меліхова К. Правове поле формування конкурентного середовища підприємства [Текст]/ Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. — 2009. — №4. — С.59-65.

Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. [Текст]— К., Знання, 2006. — 490 с.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібник [Текст] / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316с.

Форд Генри. Моя жизнь, мои достижения. Сегодня и завтра: Пер. с англ./ Генри Форд.--Мн.: Харвест, 2003. — 447с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована