ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

С.О. Тульчинська, М.О. Змієнко

Анотація


 В статті проаналізовано сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні. Визначено основні форми інвестицій на вітчизняному ринку та їх значення для реалізації стратегії розвитку національної економічної системи.

 В статье проанализированно текущее состояние инвестиционной деятельности в Украине. Определены основные формы инвестиций на отечественном рынке, а также их значение для реализации стратегии развития национальной экономической системы.

 The article analyzes the current state of investment activity in Ukraine. Major forms of investment in the domestic market and their significance for the development strategy of national economic systems are determined.


Ключові слова


інвестиції; стратегія; розвиток; капітальні інвестиції; прямі іноземні інвестиції; залучення інвестицій; инвестиции; стратегия; развитие; капитальные инвестиции; прямые иностранные инвестиции; привлечение инвестиций; investment; strategy development

Посилання


Гуткевич С.А. Управление инвестиционным процессом в аграрной сфере [Текст] / Гуткевич С.А. – К. : ИАЭ УААН, 2000. – 267с.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів" (Національний стандарт, п.2) від 29 листопада 2006 р. N 1655 м.Київ.

Проблеми розвитку інвестиційної діяльності [Текст] / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. – Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. – 462с.

Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні [Текст] / Пересада А.А. – К. : Лібра, 1998. — 389с.

Державний комітет статистики України.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / Бланк И.А. – К. : МП "ИТЕМ" ЛТД, 1995. – 447с.

Р.Попельнюхов. Формування напрямків національної інвестиційної стратегії в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Р.Попельнюхов // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.83-89.

Жученко О.В. Інвестиційні стратегії та політика регіонального розвитку [Текст] / О.В. Жученко // Економічний простір. – 2008. – № 15. – Дніпропетровськ, 2008. – 105-111с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована