ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ

Н.О. Тіхонова

Анотація


 В статті розглядаються економіко-екологічні проблеми сучасної теорії та практики управління. Виявляються причини їх походження та зазначаються шляхи вирішення.

 В статье рассматриваются экономико экологические проблемы современной теории и практики управления. Оказываются причины их происхождения и отмечаются пути решения.

 In the article the problems of modern management are open. Reasons of their extraction are reveals and ways of answers are identifies.


Ключові слова


управлінські проблеми; пасивна філософія праці; імітація роботи; тіньове управління; некомпетентність; ризик; управління персоналом; екологічний менеджмент; екологічна катастрофа; забруднення середовища; управленческие проблемы; пассивная философия труда

Посилання


Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. [Текст] М, Интел-Синтез, 1996. – 299с.

Щур С.О. (Цимбалюк С.О.) Персонал як чинник конкурентоспроможності підприємства на ринку [Текст] // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Заснов. у 1992 р. Вип. 7 / Відп. ред. С.Ф. Покропивний. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 149-152. – 0,15 друк. арк.

Аніщенко В.О. Еколого-економічний аналіз в системі управління природокористуванням на підприємстві [Текст] / В.О.Аніщенко, В.Г.Маргасова // Актуальні Проблеми Економіки.- 2007.- № 6.- С. 39-45.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована