ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ СТРОКІВ СЛУЖБИ ТА ВИТРАТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КОЛІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

М.І. Міщенко

Анотація


 Досліджено фактори, що впливають на знос рейок колії, виділені найбільш вагомі з них та запропоновано методику розрахунку строків експлуатації та величин зносу рейок під впливом цих факторів, що дозволить більш ефективно планувати витрати на функціонування об’єктів колійної інфраструктури.

 Исследованы факторы, влияющие на износ рельсов, выделены наиболее значимые из них, предложена методика расчета сроков эксплуатации и величин износа рельсов под влиянием этих факторов, что позволит более эффективно планировать расходы на функционирование объектов путевой инфраструктуры.

 The Explored factors, influencing upon wear-out rail, are chosen the most significant of them, is offered methods of the calculation of the periods to usages and values of the wear-out rail under influence these factor that will allow more effectively plan the costs on operation object travel infrastructure


Ключові слова


витрати; колія; планування; расходы; пути; планирование; costs; ways; planning

Посилання


Міщенко М.І. Удосконалювання планування витрат інфраструктури залізниць України. [Текст], стаття. - Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць: Випуск 28.-Київ: НАУ, 2010.-с.247. 2. Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України, затверджене наказом Укрзалізниці від 10.08.2004 № 630-ЦЗ. 3. Аналіз роботи колійного господарства залізниць України за 2009 рік. – Киів: Державна адміністрація залізничного транспорту України, 2010.-с.15.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована