ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ю.Г. Ковальська

Анотація


 В статті розглядається методика визначення економічної ефективності господарювання підприємств в сучасних ринкових умовах.

Ключові слова


підприємство; продукція; прибуток; організаційно-технічний розвиток; економічна ефективність виробництва; продуктивність праці; собівартість продукції; основні виробничі засоби; фондовіддача; матеріально-технічна база; виробництво; робочі кадри; плинність

Посилання


Абрютина М. С., Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб.-практ. пособие. [Текст]— М.: Дело и сервис, 2008.-с.345.

Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. [Текст] – 2-е изда., доп. – М: Финансы и статистика. – 2008. – с.345.

Бланк И. А. Управление прибылью. [Текст]— К.: Ника–Центр: Эльга, 2009.- с.456.

Бойчик І.М. ―Економіка підприємства‖ [Текст]– Навч. посібник.- Л.: Сполом, 2007.- 186 с.

Економіка підприємства: Навч. посіб. [Текст] / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П.Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2007. – 355 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована