МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ

О.С. Борисенко

Анотація


 В статті показано роль та значення маркетингу в діяльності авіапідприємств, визначені особливості маркетингової діяльності транспортних підприємств та виявлені основні недоліки в організації маркетингової діяльності авіапідприємств.

 В статье показана роль и значение маркетинга в деятельности авыатранспортных предприятий, определены особенности маркетинговой деятельности транспортных предприятий и обнаружены основные недостатки в организации маркетинговой деятельности авыапредприятий.

 In the article a role and value of marketing is rotined in activity of авыатранспортных enterprises, the features of marketing activity of transport enterprises are certain and found out the basic failings in organization of marketing activity of авыапредприятий.


Ключові слова


транспортна послуга; маркетинг; процес планування маркетингової діяльності; транспортная услуга; рмаркетинг; процес планирования маркетинговой деятельности; transport favour; рмаркетинг; процес planning of marketing activity

Посилання


Дрьомін М.С. Маркетинговий аналіз транспортного ринку [Текст] // Економіка та підприємництво: 36. наук. пр. молодих учених та аспірантів. - Вип. 9 / Відп. ред. СІ. Дем'яненко. - К.: КНЕУ, 2002. – С. 99-106.

Жебка В.В. Методичні аспекти маркетингових досліджень конкурентної позиції авіакомпанії «Аеросвіт» в галузі авіаперевезень [Текст] // Проблеми інформатизації та управління. – К.: КМУЦА, 2003. – Випуск 7. – С. 28-32.

Радченко О.А. Маркетингові дослідження транспортних послуг [Текст] // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – К.: КМУЦА, 2003. – Вип. 9. – С. 39-44.

Аксѐнов И.М. Маркетинг на объектах транспорта: Монографія. [Текст] – Нежин: ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2006. – 336 с.

Лосева А.С. Организационные методы привлечения потребителей на рынке транспортных услуг: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05 [Текст] / СПбГУЭФ – СПб., 1998. – 135 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована