АУТСОРСИНГ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Л. А. Богун

Анотація


 Данное исследование анализирует работы, посвященные вопросам аутсорсинга в авиационной промышленности. Рассматриваются конкурентоспособность отрасли, сущность аутсорсинга и условия осуществления эффективного аутсорсинга.

 Дане дослідження аналізує роботи, присвячені питанням аутсорсінгу в авіаційної промисловості. Розглядаються конкурентоспроможність галузі, суть аутсорсінгу та умови здійснення ефективного аутсорсінгу.

  The present research analyzes works devoted to issues of outsourcing in aviation industry. Competitiveness of the industry, essence of outsourcing and conditions of effective outsourcing are considered. 


Ключові слова


аутсорсинг, авиакомпании, стратегии. аутсорсінг, авыакомпанії, стратегії. outsourcing, air companies, strategies.

Посилання


Ануфрієва Є. І. та Кучерук Г. Ю. Аналіз методів технологічного оновлення авіатранспортних підприємств [Текст] // Економіка, Фінанси, Право. – 2008. – Т. 10 – С. 17-19.

Брезіцька О. В. Передумови формування стратегічних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств [Текст] // Економіка, Фінанси, Право. – 2009. – Т. 10 – С. 6-11.

Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі [Текст] // Економіка України. – 2008. – Т. 9 – С. 54-63.

Грушак З. М. Економічна сутність конкурентоспроможності продукції авіакомпаній [Текст]// Економіка, Фінанси, Право. – 2009. – Т. 12 – С. 7-10.

Дегтяр Н. В. Кадрова складова як стратегічний чинник інноваційного розвитку авіапідприємства [Текст] // Економіка, Фінанси, Право. – 2010. – Т. 9 – С. 3-6.

Зозульов О. та Микало О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації [Текст] // Економіка України. – 2009. – Т. 8 – С. 16-24.

Колесник Ю. В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] // Економіка, Фінанси, Право. – 2010. – Т. 5 – С. 3-7.

Назаренко А. С. Сучасний стан та тенденції розвитку авіатранпортної галузі України [Текст] // Економіка, Фінанси, Право. – 2010. – Т. 5 – С. 8-14.

Тимків О. І. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні [Текст]// Економіка, Фінанси, Право. – 2008. – Т. 10 – С. 3-6.

Clampitt, P. G., DeKoch, R. J. and Cashman, T. A strategy for communicating about uncertainty [Текст] // Academy of Management Executive. – 2000. – Vol. 14 (4) – P. 41-57.

Insinga R. C. and Werle M. J. Linking outsorcing to Business strategy [Текст] // Academy of Management Executive. – 2000. – Vol. 14 (4) – P. 58-71.

Interview by John R. Schermerhorn, R. Vietnam airlines’ CEO Dao Manh Nhuong on strategic leadership [Текст] // Academy of Management Executive. – 2000. – Vol. 14 (4) – P. 16-19.

Rossetti C. and Choi T. Y. On the dark side of strategic sourcing: experiences from the aerospace industry [Текст] // Academy of Management Executive. – 2005. – Vol. 19 (1) – P. 46-60.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована