ЯКІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Н.М. Шуляр

Анотація


 У статті розглядається теоретичні та практичні аспекти якості персоналу як складової економічної безпеки підприємства, що забезпечує фінансову та економічну стабільність підприємства, а також проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори, які стосуються усіх сфер і аспектів існування людини і обумовлюють тим самим рівень якості життя в цілому

 В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты персонала как составляющей экономической безопасности предприятия, что обеспечивает финансовою и экономическую стабильность предприятия, а также проанализировано внешние и внутриние факторы которые касаются всех сфер и аспектов существования человека и обусловливают тем же самым уровень качества жизни в целом.

 This article considers theoretical and practical aspects of staff quality as economic security components of an enterprise, which provides financial and economic enterprise stability, as well as external and internal factors were analyzed, that concern all spheres and aspects of human being, thereby determines quality level of life in all.


Ключові слова


персонал, кадрова політика, підприємство. персонал, кадровая политика, предприятие. staff, staff policy, enterprice.

Посилання


Єлісєєва О.К., Третьяк О.О. Модель мотивації якісної роботи персоналу в сучасних умовах [Текст] // Вісник Академії митної служби України. – Д.: АМСУ, 2004. – №1(21). – С.45 – 50.

Мороз О. В., Ткачук Л.М., Швейкіна Л.Я., Скуртол С.Д., Щеглова Н.В. Фактор якості в загальній моделі конкурентоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 81.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 44-47.

Муромец Н.Е. Оценка качества процесса инвестирования в рабочую силу [Текст] // Економіка промисловості.–2000.–№ 3(9).–С.106–114.

Ревкова Н. О. Місце та роль управлінського персоналу в процесі забезпечення якості системи управління організації [Текст] // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. “Теорія і практика перебудови економіки”. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 221-223.

Лисенко М.С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. [Текст] – 2008. – №7. – с. 137-140.

Чумарин И.Г. Заключительные этапы и процедуры отбора персонала персонала // Кадры предприятия. – 2003. - №7. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті: http://www.poteri.net/publikatsii/kadry-predpriyatiya-7-2003.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована