НОВА ТЕОРІЯ ТОРГІВЛІ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

З.В. Мокринська, Н.М. Кушнірчук

Анотація


 В даній статті розкривається основний зміст нової теорії торгівлі, що показує парадокс міжнародної торгівлі, пояснюється суть внутрісекторної торгівлі (BCT), принцип зростаючих доходів та розкривається нова економічна географія. А також показано, що порівняльні переваги країни визначаються кліматом, доступністю ресурсів і постачальників, та розвитком технологій.

 В данной статье раскрыто основны новой теории торговли, которая показывает парадокс международной торговли, объясняется суть внутриотраслевой торговли, принцип растущих доходов и раскрывается новая экономическая география. А также росказывается, что сравнительные преимущества страны определяются климатом, доступностью ресурсов и поставщиков, и развитием технологий.

 There is the basic background of the New Trade Theory in this article which shows paradox of international trade reveals, explane the essence of intra industry trade, the principle of growing incomes and reveals new economic geography. And also it is shown that comparative advantages of the country are defined by a climate, availability of resources and suppliers, and development of technologies.

 


Ключові слова


торгівля, доходи, ресурси. торговля, доходы, ресурсы. trade, revenue, resources.

Посилання


Antweiler W., Trefler D. Increasing Returns and All That: A View From Trade [Текст] // American Economic Review. 2002. Vol. 92, No 1. P. 93-119.

Hummels D., LevinsohnJ. International Trade and Monopolistic Competition: Reconsidering the Evidence [Текст] // Quarterly Journal of Economics. 1995. Vol. 110, No 3. P. 799 - 836.

Fujita М., Krugman P., Venables Т. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. [Текст] Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

Fujita M. A. Monopolistic Competition Model of Spatial Agglomeration: Differentiated Product Approach [Текст] // Regional Science and Urban Economics. 1988. Vol. 18. P. 87—124.

Helpman E. Imperfect Competition and International Trade: Evidence from Fourteen Industrial Countries [Текст] // Journal of the Japanese and International Economies. 1987. Vol. 92. P. 451 — 471.

Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography [Текст] // Journal of Political Economy. 1991. Vol. 99, No 3. P. 483 499.

Krugman P. A Model Of Balance-Of-Payments Crises [Текст] // Journal of Money, Credit, and Banking. 1979. Vol. 11, No 3. P. 311-325.

Lancaster K. Intra-industry Trade under Perfect Monopolistic Competition [Текст] // Journal of International Economics. 1980. Vol. 10, No 2. P. 151-175.

Marius Brulhart. Industrial specialisation in the EU: A test of the «New trade theory» [Текст] // Department of Economics Trinity College Dublin 2. Vol.77, P. 4-25.

Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри: [Текст] Монографія / За ред. докт. екон. наук, проф. С. І. Юрія і докт. екон. наук, проф. Є. В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 598 с. (Кончин В.І. Розділ 2.2. Нова теорія торгівлі).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована