Том 2, № 62 (2019)

Зміст

Метод оцінки параметрів траєкторії БЛА в мегаполісі за наявності перешкод PDF
Сабина Ага-Заде, Джийлан Бунямин 5-11
Простори континуальної розмірності PDF
В. К. Антонов 11-16
Аналіз системи обслуговування з різно-смуговими викликами PDF
Г. М. Велиджанова 17-20
Модифікація інтерактивної процедури багатокритеріальної оптимізації PDF
Г. П. Галузинський 21-26
Аналіз засобів та технологій створення та супроводження web-сайтів PDF
І. А. Гніденко, І. Є. Воробйов 31-35
Рекомендації з вибору варіантів побудови аеровузлової мережі АС УПР PDF
В. І. Дрововозов, С. В. Водоп'янов, К. С. Ушаков 36-41
Задача класифікації об’єктів для систем з обмеженими обчислювальними ресурсами PDF
И. А. Жуков, Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин 42-46
Реалізація модему з високої пропускної здатністю на основі чипу CPLD типу COOL RUNNER-II PDF
В. Н. Опанасенко, С. Б. Завъялов 47-51
Дискретне косинусне перетворення як засіб комп’ютерної обробки інформації PDF
В. А. Ракицький 53-56
Оптимізація сукупної вартості міжсистемних інтерфейсів PDF
В. Ф. Сураєв, В. І. Мазур, О. В. Іванкевич 66-69
Аналіз особливостей основних концепій побудови віртуальних мереж PDF
І. В. Телешко 70-76
Сортування квазіупорядкованих масивів PDF
В. П. Гамаюн 27-30
Побудова комп'ютерної моделі охоронного акустичного сповіщувача PDF
Г. Е. Соколов 59-68


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751