Том 2, № 34 (2011)

Зміст

Нелінійні спотворення вхідних каскадів двотактних підсилювачів струму PDF
О. Д. Азаров, С. В. Богомолов, І. В. Абрамчук 6-14
Двотактні підсилювачі постійного струму на базі двонаправлених відбивачів струму PDF
О. Д. Азаров, М. Ю. Теплицький, В. А. Гарнага 15-22
Синтез автоматичної системи неперервного моніторингу технічного стану динамічних об’єктів об’єктів PDF
О. А. Бєльська 23-30
Оцінка точності оптимального оброблення траєкторних вимірювань багатопозиційних далекомірних систем PDF
В. М. Васильєв, К. В. Науменко 31-35
Система управління інформаційною безпекою «Матриця», що грунтується на системному підході PDF
D. V. Domarev 36-39
Використання технології UMTS для підвищення швидкості та надійності передачі даних в бездротових мережах PDF
В. И. Дрововозов, Е. С. Гребиниченко, Е. Н. Бригинец 40-44
Алгоритм побудови множини припустимих послідовностей робіт для виконавців технічного обслуговування повітряних суден PDF
O. O. Жолдаков 45-50
Метод оцінки і раціонального вибору параметрів спеціалізованої бездротової мережі PDF
В. А. Заруцкий, Э. Д. Амирханов, Т. В. Холявкина 51-57
Методи розрахунку показників гарантозданості комп'ютерних мереж PDF
В. А. Игнатов, Н. Н. Гузий, М. А. Сорая 58-63
Підвищення продуктивності передачи мультимедійного графіка PDF
Ю. Ю. Искренко 64-68
Вплив віртуальних каналів на транспортну затримку мережі на кристалі PDF
Е. В. Короткий, А. Н. Лысенко 69-73
Організація оптимального структурного синтезу гетерогенного аерокосмічного комплексу PDF
С. О. Кудренко, В. О. Ігнатов 74-77
Засоби керування потоками даних у розподілених обчислювальних системах PDF
В. В. Лукашенко 78-84
Методи контролю стану та управління надійністю корпоративної мережі PDF
А. А. Нагурный 85-90
Метод ефективної передачі даних при наявності аномалій в мережах радіодатчиків PDF
Ю. Н. Минаев, Е. В. Толстикова 91-95
Основи прекгування та розробки програмних моделей онтолого-керованих комп’ютених систем PDF
О. В. Палагін, М. Г. Петренко, В. Ю. Величко, К. С. Малахов, О. В. Карун 96-101
Програмні засоби логічної інтеграції ресурсів у неструктурованих текстових сховищах PDF
А. В. Петрашенко, Д. С. Замятін, А. Ю. Михайлюк 102-110
Система обробки додаткової інформації в мережі цифрового звукового мовлення PDF
О. Ю. Пузиренко 111-119
Концептуальна модель системи управління крупною корпоративною мережею PDF
А. С. Савченко 120-128
Онтологічне представлення технології системної оптимізації PDF
Ю. П. Чаплінський, В. І. Надточій 129-133


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751