Том 1, № 33 (2011)

Зміст

Метод лінеаризації характеристики перетворення АЦП слідкувального типу з ваговою надлишковістю PDF
О. Д. Азаров, О. В. Дудник, Д. О. Кириленко 5-14
Дослідження показників надійності та відмовостійкості бортових обчислювальних систем PDF
А. О. Антіпов, Є. В. Красовська 15-18
Технології Maple в задачах механіки PDF
В. М. Буйвол, Н. Б. Фоміна 19-24
Удосконалення композиційного пристрою керування з оптимальною адресацією мікрокоманд PDF
А. А. Баркалов, Я. Е. Визор, А. В. Матвиенко 25-32
Мультиагентна технологія - засіб удосконалення мережі мобільних терміналів для ведення електронної комерції PDF
Я. В. Бєлецький 33-41
Компактний генетичний алгоритм вибору розміру вікон при нейромережевому прогнозуванні часових рядів PDF
Е. В. Волченко 42-48
Особливості застосування GRID-технологій при проектуванні розподілених САПР PDF
В. П. Гамаюн, A. C. Євтушенко 49-52
Модифікований метод розв’язання систем лінійних рівнянь для синтезу закону керування літаком з використанням непрямокутних та нерегулярних сіток PDF
О. М. Глазок 53-56
Підвищення надійності зв’язку в локальних бездротових мережах при- трансформаційних змін методів просторово-часової обробки сигналів PDF
В. И. Дрововозов, А. К. Хемраев 57-60
Використання технології VLC для підвищення швидкості та надійності передачі даних в бездротових мережах PDF
В. И. Дрововозов, Е. С. Гребиниченко, Е. Н. Бригинец 61-64
Динамічні характеристики систем управління корпоративними комп’ютерними мережами PDF
И. А. Жуков 65-71
Оцінювання середнього напрацювання на відмову в системах експлуатації радіотехнічних засобів PDF
М. Ю. Заліський 72-75
Декодування подвійний помилки кодом Лагранжа PDF
В. И. Кубицкий 76-81
Представлення онтології навчального простору засобами семантичних веб- технологій PDF
О. С. Крячок, A. I. Блищик 82-85
Щодо розробки формальної моделі онтології для систем семантичного пошуку PDF
О. С. Крячок, B. O. Євтушенко 86-89
Метрологічне забезпечення випробувань технічних систем з метою визначення тривалості їх життєвого циклу PDF
Ю. В. Куц, Є. А. Реуцький, Л. М. Щербак 90-96
Спосіб ефективної корекції “пачки” помилок в каналах з кодово-імпульсною модуляцією PDF
А. П. Марковський, И. А. Клименко, А. Н. Иванов 97-104
Розширена нечітка математика в тензорному базисі з паралельним виконанням операцій PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева, Е. А. Гончарова 105-112
Технології передачі даних по електромережам PDF
Р. Ю. Охрименко, В. Н. Бондаренко, H. A. Бондаренко 113-118
Вибір методів для реалізації системи прогнозування часових рядів (курса валют) з використанням нейромереж PDF
К. В. Притула, A. B. Симоненко 119-124
Виявлення чотирьохкратних помилок в двійковому симетричному каналі з використанням мінімального числа контрольних розрядів PDF
К. Г. Самофалов, А. Н. Абу-Усбах, В. А. Рябыкина 125-131
Спосіб прискореної реалізації экспоненцирования на полях галуа в системах захисту інформації PDF
К. Г. Самофалов, А. П. Марковский, A. C. Шаршаков 132-137
Система оцінки ресурсів у системі динамічного планування неоднорідних GRID систем PDF
В. П. Симоненко, A. B. Налбандян 138-143
Вибір стратегії для систем моніторингу ресурсів у GRID системах PDF
В. П. Симоненко, А. Д. Никитюк 144-149
Підвищення швидкості та надійності передачі даних в бездротових мережах зв’язку PDF
О. В. Толстікова 150-154
Алгоритм розв’язку блоково-симетричних задач проектування систем обробки даних PDF
А. И. Труш, К. А. Мацуева, К. А. Мацуева 155-161
Підтримка прийняття рішень щодо безпеки польотів за допомогою багатокритеріального оцінювання альтернатив PDF
Ю. В. Чинченко, Є. А. Знаковська, І. В. Остроумов 162-167
Обробка даних при продовженні ресурсу засобів радіотехнічного забезпечення польотів PDF
І. М. Яшанов 168-173


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751