Том 1, № 49 (2015)

Зміст

Cпосіб прогнозування вірогідних характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі PDF
О. В. Андреєв, В. І. Андрєєв 5-9
Стабілізація перевернутого маятника за допомогою системи порівняння для провідної змінної PDF
В. К. Антонов 10-19
RAID1-пам’ять підвищеної надійності з часовою надмірністю PDF
О. В. Городній, Г. П. Галузинський 20-24
Використання системи віртуалізації VMWARE VSPHERE в центрі обробки даних підприємства PDF
В. І. Дрововозов, О. В. Толстікова, О. П. Мартинова 25-31
Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини PDF
О. В. Заріцький 32-36
Статистична оптимізація обслуговування трафіка в гетерогенних інфокомунікаційних мережах PDF
В. О. Ігнатов, М. М. Гузій, О. А. Ладигіна 37-40
Техніко-економічне обгрунтування ефективності використання ресурсів при експлуатації біомедичної апаратури PDF
В. Л. Кучеренко 41-45
Алгоритм ранжирування вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру PDF
Д. В. Ланде, О. О. Нечаєв 46-50
Теоретичні аспекти побудови моделі експерта як нечіткого регулятора системи управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами PDF
О. Л. Лещинський, Д. О. Бугайко, Н. П. Соколова 51-57
Організація центру обробки даних для застосування в системі управління виробництвом PDF
О. П. Мартинова, В. І. Дрововозов, Є. Є. Карпов 58-64
Концепція розподілу відповідальності за безпеку інформації та функціонування комп'ютерних і телекомунікаційних мереж PDF
С. Ю. Моденов 65-69
Аналітичне конструювання регулятора вертикальної швидкості для забезпечення автоматичного управління виходом на друге коло пасажирського літака PDF
В. С. Морозов 70-77
Захист інформації в комп’ютерній мережі підприємства «Крайтек» PDF
А. І. Полтавець, Ю. Б. Моденов 78-83
Функціональне та об'єктно орієнтоване програмування конфлікт вибору PDF
С. О. Роздобудько, Ю. Б. Моденов 84-87
Data tidying: підготовка статистичних даних на мові R PDF
І. І. Руденко, Ю. Б. Моденов 88-91
Концепція надійних і безпечних обчислень PDF
Ю. І. Сінько 92-95
Аналіз процесу погіршення технічного стану радіотехнічних засобів PDF
О. В. Соломенцев, М. Ю. Заліський, Т. С. Герасименко 96-102


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751