Том 1, № 45 (2014)

Зміст

Оцінка методів моделювання виявлення конфліктів та прийняття рішень на основі нечіткої логіки PDF
Надир Бафадин оглы Агаев, Насреддин Искендер оглы Искендеров 6-13
Порозрядне додавання в АМ-системах числення на основі адитивних перетворень PDF
О. Д. Азаров, О. І. Черняк, О. Г. Муращенко 14-21
Експериментальне дослідження впливу варіації параметрів характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на точність PDF
О. В. Андреєв, В. І. Андрєєв, В. О. Ігнатов 22-30
Диференціальні рівняння з похідними у порядку диференціювання PDF
В. К. Антонов 31-36
Побудова наближених розв’язків крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь у вигляді тригонометричних многочленів PDF
В. П. Денисюк, Л. В. Рибачук, О. В. Негоденко 37-41
Розвиток корпоративної мережі центру високопродуктивної обробки даних / Дро-вовозов PDF
В. І. Дрововозов, М. М. Дидар 42-46
Застосування технології WіМAX для забезпечення необхідного рівня якості обслуговування в безпроводових мережах реального часу PDF
В. І. Дрововозов, А. Б. Коцюр 47-51
Прийняття рішень щодо технічної підготовки повітряних суден за умов неповноти інформації PDF
O. O. Жолдаков 52-55
Розподіл навантаження у системах керування базами даних великих розмірів на базі кластерів на підприємствах цивільної авіації PDF
І. А. Жуков, О. В. Іванкевич, В. М. Єфимець 56-60
Використання термінальних рішень, як засіб підвищення ефективності інформаційних систем PDF
С. В. Журавель, Н. В. Журавель 61-64
Алгоритмічне забезпечення задачі відновлення повного вектора кутової швидкості в стаціонарному полі PDF
І. О. Коврижкін 65-69
Алгоритми реалізації послідовного методу кодування поліноміальних кодів PDF
В. и. Кубицкий, И. А. Жуков 70-76
Кронекерові (тензорні) моделі нечітко-множинних гранул PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева 77-88
Метод вибору відмінних ознак понять PDF
Н. К. Печурин, А. Е. Кононюк, И. В. Малинкин, В. А. Малярчук 89-92
Метод конструювання програмного забезпечення пультів інструктора авіаційних тренажерів PDF
Ю. М. Рябокінь 93-100
Організація інформаційної безпеки ресурсів на базі системи оцінки ризиків PDF
А. В. Чунарьова 101-106


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751