Том 1, № 41 (2013)

Зміст

Вимірювання QoS метрики мультимедійних класів трафіку в бездротових сенсорних мережах PDF
Agassi Melikov, Anar Rustamov 6-13
Поповнення інформативності цифрового відео при спотворенні PDF
А. В. Ассаул 14-17
Тенденції розвитку малих космічних апаратів дистанційного зондування землі PDF
А. В. Гудзенко 18-25
Аналіз надлишковості протоколу стека TCP/IP PDF
В. І. Дрововозов, А. К. Хемраев 26-29
Метод чотирипараметричної оптимальної екстраполяціїї випадкових нестаціона-рних процесів на фоні завад PDF
В. О. Ігнатов, О. В. Андреєв, В. І. Андреєв 30-36
Концепція підвищення безпеки польоту шляхом застосування бортової інтелекту-альної інтегрованої системи управління в особливих ситуаціях у польоті PDF
В. М. Казак, Е. Н. Тачинина, Е. В. Тачинин 37-43
Управління динамічними режимами асинхронного електроприводу з підвищеним пусковим моментом PDF
Н. Д. Красношапка 44-49
Оптимальний графічний формат стеганозахисту PDF
М. Г. Луцький 50-54
Порівняльний аналіз структурних характеристик чітких і нечітких множин PDF
Ю. Н. Минаев, О. Ю. Филимонова, Ю. И. Минаева 55-60
Розробка математичних моделей для характеристики технічного стану вузлів електроенергетичного обладнання PDF
В. В. Нечипорук 61-64
Особливості побудови узагальненої логічної моделі діагностування складних систем PDF
Е. П. Нечипорук 65-68
Алгоритм розпізнавання фрагментів зоряного неба PDF
В. М. Опанасенко, А. А. Каспаревич, К. І. Шевчук 69-74
Аналіз алгоритмів множинного доступу до каналів супутникового зв’язку PDF
Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько, В. Г. Потапов 75-80
Застосування оптико-електронних технологій для оброблення біомедичних зображень шляхом формування інформаційних ознак PDF
С. В. Павлов, О. Д. Азаров, Д. В. Вовкотруб, Н. П. Бабюк 81-87
Порівняння засобів вирішення завдань управління літальними апаратами PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин, Н. Н. Яценко 88-92
Multi-gpu алгоритм оцінки взаємної інформації на основі В-сплайн функції PDF
С. Г. Стиренко, П. В. Грубый 93-100
Математична модель розташування елементів обличчя на фотознімку PDF
Д. М. Федоров 101-104
Автоматизоване стиснення аерофотознімків на основі нелінійного багатомасштабного розкладу PDF
В. М. Шутко, О. О. Колганова, І. Ю. Ковтонюк, О. В. Савченко 105-108


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751