Том 4, № 32 (2010)

Зміст

Аналіз проблем продуктивності та надійності при проектуванні бортових обчислювальних систем PDF
А. О. Антіпов, Є. В. Красовська 5-10
Задача спостережуваності в лінійних аеродинамічних системах. Застосування паретооптимального підходу PDF
О. С. Бичков, А. Л. Заворотний, В. С. Касьянюк, І. Ю. Грідчін, О. В. Гладков 11-16
Застосування апаратних засобів Intel Dialogic в комп'ютерній телефонії PDF
В. Н. Бондаренко, А. А. Квасов 17-20
Тестування у системах та методологіях розробкипрограмного забезпечення PDF
В. М. Боровик, О. І. Труш, Т. В. Супрунова 21-25
Використання перетворення Хафа для виявлення заборонених до перевезення PDF
В. Ю. Вовк, О. А. Коляденко, О. М. Гончарук, О. О. Семенов 26-29
Ідентифікація параметрів мережевої атаки для раціонального розподілу ресурсів захисту PDF
Г. В. Данилина, Я. В. Милокум, Э. И. Безвершенко 30-34
Технологія розробки інформаційної моделі організації інтерфейсу користувача в електронних освітніх ресурсів PDF
С. М. Денисенко 35-40
Метод двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад PDF
В. О. Ігнатов, О. В. Андреєв, В. І Андреєв 41-46
Основні принципи керованої еволюції з позиції еволюційного моделювання в задачах управління складними технічними системами PDF
К. Ю. Климова 47-50
Особливості застосування специфікації 802.11е для керування ресурсами безпроводової мережі доступу PDF
А. В. Лазебний 51-56
Виявлення проблемних ділянок мережі для проводових і коаксіальних каналів PDF
В. В. Марченко 57-61
Стандарти та критерії інформаційної безпеки PDF
A. П. Матковський 62-68
Аналіз кластерізації еталонної моделі взаємодії відкритих систем інструментарієм мереж MLP і RBF PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин 69-77
Експериментальний аналіз методів стиснення цифрових зображень PDF
П. О. Приставка, М. О. Рябий 78-84
Комп'ютерне навчання менеджменту: агентний підхід та його програмна реалізація PDF
В. В. Сайко 85-92
Інформаційна технологія класифікації типів земного покрову териконових ландшафтів за даними мультиспектральної космічної зйомки PDF
Е. К. Сергеева 93-99
Функціональна структура АСУ електромонтажним виробництвом PDF
К. В. Цивінський 100-104


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751