Том 4, № 44 (2013)

Зміст

Cпосіб підвищення ефективності виявлення плагіату програмного коду C# на основі шаблонів PDF
О. А. Амонс, О. О. Киричек, Г. Г. Киричек 5-14
Принципи побудови алгоритму екстраполяції характеристик трафіку комп’ютерної мережі для його оперативного діагностування та управління PDF
О. В. Андреєв 15-19
Правила кодування та структура узагальнених бінарних послідовностей Баркера PDF
О. Г. Голубничий 20-26
Синтез гарантовано-адаптивного алгоритму керування виведенням багаторежимної авіаційно-космічної системи на орбіту в умовах дії невизначених зовнішніх збурень PDF
А. В. Гусинін, О. М. Тачиніна 27-35
Метод фантомних вузлів в задачі інтерполяції тригонометричними сплайнами PDF
В. П. Денисюк, Л. В. Рибачук, О. В. Негоденко 36-39
Особливості експлуатації сучасних засобів зв’язку, навігації та спостереження PDF
О. В. Зуєв, I. М. Яшанов, А. О. Мусієнко 40-46
Індексація у міжнародних наукометричних базах даних робіт зі сховища наукових журналів національного авіаційного університету PDF
О. В. Іванкевич 47-52
Введення в математичну теорію системи науково-визначуваних понять PDF
А. Ю. Кононюк, І. В. Малінкін, В. О. Малярчук 53-63
Формування нормалізованого критеріального простору парето-оптимальних рішень PDF
М. В. Куклiнський 64-71
Інструментарій формальних граматик для забезпечення міжрівневої безпечної взаємодії в бездротовій комп'ютерній мережі типу DSSS на основі еталонної моделі PDF
Н. К. Печурин, Л. П. Кондратова, С. Н. Печурин 72-75
Використання сингулярного розкладання матриць в коллаборативный фільтрації PDF
Е. Е. Пятикоп 76-81
Процедура статистичної обробки даних щодо напрацювань на відмову в системі експлуатації радіотехнічних засобів PDF
О. В. Соломенцев, В. М. Кузьмин, М. Ю. Заліський 82-85
Про один клас мультиагентних мереж для оптимального управління організаційними структурами PDF
А. А. Шиян 86-92
Аналіз загроз державним інформаційним ресурсам PDF
О. К. Юдін, С. С. Бучик 93-99


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751